ביטול עיקולים בהוצאה לפועל

דף הבית » מאמרים » ביטול עיקולים בהוצאה לפועל

מאמרים נוספים

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

צו עיכוב יציאה מהארץ הוא צו שיפוטי שמוציא אותו רשם ההוצאה לפועל או בית משפט, ומטרתו למנוע מאדם לצאת מהארץ. צו זה מאד...

עיקול הוא אמצעי גבייה משמעותי העומד לרשות הזוכים בהוצאה לפועל. עיקול אפשר להטיל על נכסים שונים של החייב, למשל על חשבון בנק, על רכב, רכב, על נכסי מקרקעין, על מיטלטלין, על כספים שמוחזקים בידי צד שלישי – למשל על כספים שבחברות הביטוח, על כספים שמגיעים מביטוח לאומי ועוד.

יש כספים שמוגנים מעיקול. כדי לאפשר לחייב גם מחיה ולא לקחת את כל משכורתו, בחוק ישנה טבלת סכומים שפטורים מעיקול מתוך המשכורת ולכן כשמגיע עיקול משכורת למעביד הוא חייב לתת לעובד את החלק הפטור מעיקול ואת ההפרש יעביר לזוכה. גם הבנק שמקבל עיקול על חשבון חייב שמתנהל אצלו, אם הכספים שנמצאים בחשבון הם משכורת, הבנק יאפשר לחייב למשוך כסף או לשלם תשלומים עד לגובה הסכום הפטור מעיקול ואת השאר ישמור לטובת הזוכה.

 שכר העבודה שלא ניתן לעיקול, העברה או

 שיעבוד לפי החוק: (מעודכן לשנת 2023)

 
מצב משפחתי סכום
יחיד או אלמן בלי ילדים 2,373
שני בני זוג 3,560
שני בני זוג שעמם ילד 4,129
שני בני זוג שעמם שני ילדים לפחות 4,699
יחיד שעמו ילד 3,882
יחיד שעמו שני ילדים לפחות 4,831

 

הכנסות כמו קצבת נכות, קצבת ילדים למשל פטורים מעיקול, אבל מה שלא יתנדבו לספר הוא שהכספים האלה פטורים מעיקול אם השתמשו בהם תוך 30 יום מהרגע שנכנסו. אם אין בהם שימוש, כלומר לא משכו אותם או לא שילמו בהם תשלומים שונים בתוך 30 יום, הרי שקיימת אפשרות לעקל את הקצבאות, כאילו החייב "לא היה צריך אותם".

כל עיקול פוגע בזכויות החייב, ולכן ישנם מקרים שבהם ניתן לבצע ביטול עיקול בהוצאה לפועל

לרשם ההוצאה לפועל ולבית המשפט שיקול דעת רחב בהחלטה אם להימנע מלהטיל או אם לבטל עיקול. השיקולים שעליהם ישימו דגש הם:

 • האם החייב שילם את החוב או הסדיר אותו בדרך אחרת.
 • האם העיקול הוטל שלא כדין, או אם הוא פוגע בזכויות החייב באופן בלתי סביר.
 • האם ננקטו באמצעים אחרים לגבות את החוב לפני שביקשו להטיל עיקול.
 • האם העיקול אינו יעיל.

השופט יכול וברוב המקרים גם ידרוש לקבל ערובה או ערבון – ערבות הצד המבקש או פקדון שיופקד בקופת בית המשפט מהצד שמבקש להטיל עיקול, כדי לוודא שבמידה והעיקול יגרום לנזק לא מוצדק או לא מידתי לצד השני, הוא יקבל פיצוי מהצד שבקש להטיל את העיקול.

עיקול הוא אמצעי גבייה משמעותי העומד לרשות זוכים בהוצאה לפועל. עיקול יכול להיעשות על נכסים שונים של החייב, כגון חשבון הבנק, משכורת, רכב, נכס מקרקעין, מיטלטלין ועוד. העיקול פוגע בזכויות החייב, ולכן ישנם מקרים שבהם ניתן לבטל אותו.

לרשם ההוצאה לפועל ולבית המשפט שיקול דעת רחב בהחלטה אם לבטל עיקול. השיקולים שעליהם לבחון הם:

 • האם החייב שילם את החוב או הסדיר אותו בדרך אחרת.
 • האם העיקול הוטל שלא כדין, או אם הוא פוגע בזכויות החייב באופן בלתי סביר.
 • האם העיקול גורם נזק בלתי סביר לחייב.
 • האם העיקול אינו יעיל.

על פי נתוני שנת 2023 , הוטלו בישראל מעל 2 מיליון עיקולים בהוצאה לפועל. הנתונים גם מראים כי מספר העיקולים, בהתאם לעלייה של התיקים שנפתחים בהוצאה לפועל לחייבים בישראל, עוד ממשיך לעלות. הסיבות לגידול מספר חייבים בישראל הן רבות ומגוונות, אך ניתן להצביע על מספר גורמים עיקריים:

 • העלייה בשיעור האבטלה בישראל: האבטלה גורמת לאנשים להיכנס לקשיים כלכליים, מה שברוב המקרים מוביל ליצירת חובות בהיעדר הכנסה או בהכנסה נמוכה מהרגיל.
 • העלייה ביוקר המחיה: ישראל היא בין המדינות היקרות בעולם, עליית מחירי הדירות, השכירות והמוצרים הבסיסיים גבוהים ועולים באופן מתמיד ומהיר, שכר העבודה לעומתם לא עולה באותה מידה ונוצר פער שהולך וגדל בין ההכנסות להוצאות. זה לכשעצמו מגדיל את הצריכה של אשראי הן הבנקאי והן החוץ בנקאי היקר ובהתאם את צבירת החובות הלא משולמים. גם עלייה של הריבית בשנים אחרונות בצורה דרסטית, כפועל יוצא, גרמה להחזר תשלומים גבוה בהרבה מהמתוכנן ובהתאם גם לפיגורים בתשלום החודשי של ההלוואות.
 • השינויים בחוק ההוצאה לפועל: השינויים בחוק ההוצאה לפועל, שהפכו את הליך הטלת העיקול לפשוטה וזמינה יותר עבור הנושים. בלחיצת כפתור אפשר היום להטיל עיקול על משכורתו ועל חשבון הבנק של החייב.

העיקול הוא אמצעי גבייה משמעותי, הוא מהווה אמצעי לחץ על החייב, להסדיר את חובו בהקדם. בהיעדר כלים מספיקים בידי הזוכה לקבל את כספו, העיקול הופך להיות כלי חשוב ועיקרי שבגינו החייב יסדיר את חובו. עם זאת, הוא יכול לפגוע פגיעה לא מידתית בחייב משלם. הזכות לביטול עיקול, בעיקר על הכנסתו ומקור פרנסתו של החייב או על חשבון הבנק שלו חשובה להגנה על החייב. הזכות לביטול עיקול מאפשרת לחייב לקבל הגנה מפני נזקים בלתי סבירים שנגרמים כתוצאה מהעיקול, על כן לחייב שמסדיר את החוב, כבר אחרי תשלום ראשון רשם ההוצאה לפועל יכול לבטל את העיקולים.

לסיכום, אם אתם חושבים שהעיקול שהוטל עליכם הוא לא חוקי או לא תקין, או שהוא גורם לכם נזק בלתי סביר, רצוי להתייעץ עם עורכת דין  ניקול כספי שמומחה בתחום החובות. ביטול עיקולים בהוצאה לפועל הוא הליך משפטי חשוב להגנה על זכויות החייב.

חייג עכשיו דילוג לתוכן