ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

דף הבית » מאמרים » ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

מאמרים נוספים

הסדרי חובות בהוצאה לפועל: דרך להשתקם כלכלית

ביטול עיקולים בהוצאה לפועל

עיקול הוא אמצעי גבייה משמעותי העומד לרשות הזוכים בהוצאה לפועל. עיקול אפשר להטיל על נכסים שונים של החייב, למשל על חשבון...

צו עיכוב יציאה מהארץ הוא צו שיפוטי שמוציא אותו רשם ההוצאה לפועל או בית משפט, ומטרתו למנוע מאדם לצאת מהארץ. צו זה מאד שכיח במקרים של חייב שלא פרע את חובו או נמצא בהליך של חדלות פירעון.

מטרת הצו היא למנוע מקרים בהם החייב בורח מהארץ כדי להתחמק מתשלום של חוב, למנוע הברחת נכסים וכספים לחו"ל או אפילו מקרים בהם החייב נופש ומבלה בחו"ל במקום לשלם לנושים שלו – כאמצעי לחץ וגם ענישה.

מה עושים כדי לבטל את הצו? ניתן להגיש בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ ע"י עורכת דין ניקול כספי המתבררת בפני רשם ההוצאה לפועל או בית משפט, וההחלטה בעניין נתונה לשיקול דעתו של הרשם או בית המשפט.

חייב שניתן נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ רשאי להגיש בקשה לביטול הצו. שופט או רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל את הצו אם שוכנע כי החייב אינו מהווה עוד סיכון אם יצא מהארץ.

באיזה תנאים יבטלו את הצו? רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ רק אם קיימת סיבה מוצדקת לכך. הסיבות הנפוצות לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ הן:

  • החייב עומד בצו התשלומים – אם החייב משלם את חובותיו לזוכה בהתאם לצו התשלומים, רשם ההוצאה לפועל רשאי להניח שהחייב אינו מתכוון לברוח מהארץ, ולכן לבטל את הצו.
  • החייב זקוק ליציאה מהארץ לצורך נסיעה לחו"ל אם החייב זקוק ליציאה מהארץ לצורך נסיעה לחו"ל, לדוגמה לצורך טיפול רפואי או לצורך לימודים, רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל את הצו לתקופה קצובה.
  • החייב לא מסכן את הזוכה – אם החייב אינו מסכן את הזוכה, לדוגמה אם החייב הוכיח שהוא מסוגל לפרוע את החוב, רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל את הצו.

שופט רשאי לבטל את הצו אם שוכנע כי הנזק שייגרם לצד אם יהיה נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ – כמו במקרה שעבודתו ופרנסתו של אותו אדם מחייבת אותו לצאת מהארץ, או עסקה שצריכה להחתם בחו"ל ואם לא ייצא הוא עלול להפר חוזה או להפסיד חוזה רווחי, נסיבות אישיות שמחייבות יציאה מהארץ כמו חתונה ועוד, והנזק שייגרם לאותו אדם יהיה גבוה מהתועלת שתהיה לצד שבקש את הצו אם לא יתנו את הצו.

עד לשינוי החוק ובעיקר שינוי התפיסה בשנת 2023, חובות בהוצאה לפועל בכל סכום כמעט, היו מגובים, בנוסף לעיקולים, גם בעיכוב יציאה מהארץ. ההבנה שכשלאזרח יש חובות בסכומים נמוכים, עד כ- 40,000 ₪ הוא לא באמת יעזוב את הארץ רק כדי להתחמק מתשלום החובות, ותפיסה שלעכב לאדם חופש תנועה, כלומר למנוע ממנו לצאת לחו"ל בגלל חוב בסכום נמוך הוא עונש לא מידתי, הם שהביאו לביטול אוטומטי של צווי עיכוב יציאה מהארץ על חובות בסכומים נמוכים בהוצאה לפועל של חייבים "משלמים", כלומר חייבים שהגישו בקשה להסדיר את חובם.

צו עיכוב יציאה מהארץ הוא כלי חשוב בידי רשם ההוצאה לפועל ובית המשפט, המאפשר לצד לסכסוך להבטיח את פירעון החוב של החייב. עם זאת, במקרים מסוימים, רשם ההוצאה לפועל או בית המשפט עשויים לבטל את הצו, אם מתקיימים התנאים לכך.

כאשר החייב מעוניין לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ, מומלץ לו להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום החייבים וההוצאה לפועל, כדי לבחון את סיכויי הצלחת הבקשה ולהכין אותה כראוי.

חייג עכשיו דילוג לתוכן